Modely vláčikov a železníc

Ponúkame Vám asi snáď najrozsiahlejší segment vo svete modelov a to železničnú tematiku, tá je najviac rozšírenou po leteckom modelárstve. Predstavuje, ale vždy meniace sa trendy, nakoľko už dnes to nie je o zbieraní a modelovaní železníc ale o interaktivite a kreativite! Inovatívne poňatie je vidieť v prepojení na IT a interaktívne aplikácie, ktoré dnes ovládajú vašu železnicu. 

Filtre
119,90 €
105,50 € 99,00 €
119,00 € 115,00 €
149,00 € 99,90 €
149,00 € 99,90 €