Všeobecné obchodné podmienky

PÁR INFORMÁCIÍ PRE VÁS

ModelsNavigator.com prevádzkuje spoločnosť Moitin s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 47349069, IČ DPH: SK2023823131 (ďalej len „Moitin s.r.o.“ alebo „predávajúci“).
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č.123623/B

ModelsNavigator.com operuje na území Európskej únie Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov.


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Moitin s.r.o. upravujú v súlade s ustanoveniami § 52 až § 54, § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranou medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou – spotrebiteľom (ďalej aj  „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa riadia ustanoveniami týchto obchodných podmienok, pokiaľ tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (v časti „Osobitné ustanovenia pre podnikateľov“).

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


(NE)REGISTRÁCIA

Ak chcete u nás nakupovať, nemusíte byť registrovaný užívateľ. Ak ním nechcete byť, preskočte celú túto pasáž a prejdite na odstavec nižšie.


Registrovaní získavajú určité výhody, ale nikto vás nenúti!

Registráciou získate:

- sledovanie objednávky

- predvyplnené údaje pri objednávkach

Pri registrácii, objednávaní tovaru a platení zaň budete požiadaní o poskytnutie údajov o vašej osobe. Budú uchovávané v zabezpečenej databáze a budú použité len pre potreby nášho obchodovania s vami. V žiadnom prípade nebudú tieto informácie poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané!

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte ste povinní pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie povinnosti uvádzať správne a pravdivo všetky údaje kupujúcim. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady vzniknuté v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (e-mail) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci má právo zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak

 1. kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov nevyužíva alebo
 2. kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok) alebo
 3. kupujúci umožní využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami beriete na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb

Potvrdením záujmu o zasielanie newslettera, informácií o novinkách na našej stránke súhlasíte, v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. (o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) a zákona č. 147/2001 Z. z. (o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), s využitím vami uvedených kontaktných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa našich výrobkov a služieb, všetkými prostriedkami elektronickej komunikácie.


Svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk a elektronickej pošty na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na našu adresu (postačuje aj elektronická forma).


OBJEDNÁVANIE

Pri každom tovare je uvedená príslušná cena vrátane DPH 20% /v prípade platiteľov DPH možnosť odpočtu/, stručná charakteristika tovaru, jeho rozmer a obrázok. Lehota potrebná na vybavenie zadanej objednávky cez obchod je maximálne dvoje pracovné dni; je to lehota potrebná na spracovanie objednávky a snažíme sa ju dodržať. Ak platíte prevodom na účet, táto lehota začína plynúť až po pripísaní čiastky na náš účet. 

Čas potrebný na dopravu tovaru kuriérom na udanú adresu alebo na vybrané výdajné miesto je zvyčajne do 48 hodín a pripočítava sa k času pre spracovanie objednávky. V prípade neočakávanej situácie alebo zvýšeného náporu zásielok u prepravcov sa tento čas predlžuje na čom naša spoločnosť nemá žiaden vplyv.

V prípade ak si zákazník vyberie tovar, ktorý má príznak "na objednávku" a zároveň si vyberie platbu prevodom na účet alebo platobnou kartou online je potrebné počkať na potvrdenie dostupnosti modelu, nakoľko uvedenú dostupnosť musíme preveriť u výrobcu. Odporúčame úhradu previesť až po nami obdržanom e-mailovom potvrdení, že vami objednaný model je dostupný.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Pre úspešné objednanie tovaru vyplníte objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu máte možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré ste do objednávky vložili, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku nám odošlete kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke považujeme za správne. Bezodkladne po obdržaní objednávky vám jej doručenie potvrdíme elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Zmluvný vzťah medzi nami ako predávajúcim a vami ako kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú vám zašleme elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

Beriete na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá.

V prípade, ak vám nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.

Platnú a účinnú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ako kupujúci súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté vám pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradíte sami, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Ako kupujúci nadobúdate vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


DODACIE ÚDAJE

Ak ste registrovaný užívateľ, údaje už budete mať vyplnené. Fakturačná adresa a adresa doručenia sa však môže niekedy líšiť. Ak si želáte poslať zásielku napr. na pracovisko, alebo kamkoľvek inde, než sú vaše prednastavené údaje, zmeňte adresu doručenia a my vám tam balík zašleme.

Vami objednané produkty vám môžeme dodať:

na vami uvedenú adresu doručenia cez kuriérsku službu UPS – Slovak parcel service alebo cez Packeta - Zásielkovňa.


DODACIA DOBA

Obyčajne expedujeme zásielky do 24 pracovných hodín po potvrdení objednávky (pozri aj nižšie do odseku Čo sa deje s objednávkou u nás). Občas sa však stane, že kuriérska spoločnosť niekde zaspí a tak radšej uvádzame 2 dni.

Väčšinu produktov máme na sklade v počte minimálne 1 kus. Ak si objednáte viac kusov v priebehu dňa, môže sa stať, že vami objednaný produkt už nebude na sklade a budeme ho musieť doobjednať. V takom prípade vás budeme o dostupnosti ihneď informovať. 

O dostupnosti jednotlivých výrobkov v našej ponuke vás informujeme pri každej položke.

Ak pri určitej položke v našej ponuke nie sú uvedené statusy Dodacia doba alebo Dostupnosť, platí nasledovné:

Skladom - tovar expedujeme do dvoch pracovných dní (neplatí, ak sme na výstave alebo máme dovolenku)

Dostupnosť potvrdíme  - doskladnenie do 7-14 dní - tovar je na ceste, alebo tovar máme v externom sklade (výrobca modelu), zvyčajne to netrvá dlhšie ako 14 pracovných dní (výnimkou sú sviatky alebo neočakávané udalosti - vypredanie modelu).

V prípade ak si zákazník vyberie tovar, ktorý má príznak "Dostupnosť potvrdíme" a zároveň si vyberie platbu prevodom na účet alebo platobnou kartou online, je potrebné počkať na potvrdenie dostupnosti modelu, nakoľko uvedenú dostupnosť musíme preveriť u výrobcu. Odporúčame úhradu previesť až po nami obdržanom e-mailovom potvrdení, že vami objednaný model je dostupný.

Predobjednávka - tovar nie je ešte vyrobený a je v procese výroby, ale je ho možné predobjednať za zvýhodnenú cenu - termín dodania Vám oznámime emailom alebo telefonicky. 

V prípade, ak si zákazník vyberie tovar, ktorý má príznak "predobjednávka" je potrebné uhradiť objednávku iba vopred do 30 dní od objednania. Inak vám nevieme garantovať, že vami objednaný model sa vám ujde. 

Nie je na sklade - tovar sa už nedodáva - nevyrába, v prípade záujmu preveríme ešte jeho dostupnosť, či prípadne sa model ešte plánuje vyrábať. Upozorňujeme, že tento príznak je zároveň informáciou, že produkt je v archíve pre prezeranie si obrázkov, videí a zaujímavých informácii.


PREDOBJEDNÁVKA

Špeciálna služba, v ktorej si môžete predobjednať produkt často za zvýhodnenú cenu alebo s nejakým bonusom určeným výhradne pre predobjednávateľov. 

Často sú dátumy vydania nastavené na dobu dlhšiu ako mesiac a preto nie je možné vytvoriť si objednávku spoločne s produktom, ktorý je bežne dostupný. Takto by ste totiž mohli čakať na bežný produkt zbytočne aj niekoľko mesiacov, v závislosti od toho, aký výrobok ste si v predobjednávkach vybrali. Veríme, že tým získate tiež lepší prehľad o svojich objednávkach.

Predobjednávky je možné realizovať len na základe úhrady vopred na účet bankovým prevodom alebo platbou kartou a to do 30 dní od objednania. V prípade neprijatia úhrady do 30 dní negarantujeme dodanie modelu.

Prečo využívať predobjednávky?

- obvykle zvýhodnená cena

- skoro vždy nejaký bonus navyše

- garancia prednostného vybavenia vašej objednávky hneď po naskladnení tovaru

- včas si viete zariadiť svoj súkromný rozpočet a nasporiť si na produkt do doby jeho vydania

- zvyšujete svoje šance, že sa produkt ujde práve vám! Najmä pri imitovaných edíciách, ktoré sa medzi zberateľmi rozchytajú dávno pred dátumom vydania. V tom čase sa vám už nemusí ujsť! Vytvorením predobjednávky svoje šance výrazne vylepšíte!


ZHRNUTIE OBJEDNÁVKY

V tomto záverečnom výpise si môžete skontrolovať čo a kam ste si objednali, za koľko a máte ešte šancu svoju objednávku doplniť, alebo naopak nejakú položku vyhodiť, a pod.

A je tu finále! Zaškrtnite okienko „Súhlasím s obchodnými podmienkami“, potom stlačte "Objednávka s povinnosťou platby" následne sa vám objaví záverečné poďakovanie a príde vám do pár sekúnd notifikačný e-mail.
Pozor, spomenutý notifikačný e-mail nie je potvrdením objednávky, iba informáciou o tom, že vaša objednávka bola zaregistrovaná do databázy. Pre bližšie informácie o potvrdení objednávky si pozrite vyššie uvedenú časť „Uzatvorenie kúpnej zmluvy“.


PLATBA

Podľa toho, akú možnosť doručenia ste si zvolili, máte možnosť zaplatiť za objednané produkty nasledujúcimi spôsobmi:

Platba na predajni - platí iba pre osobný odber v sklade na Hálovej 16 v Bratislave, platba je možná v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Platba kartou online (GPWebPay) - riešenie je postavené na technologickom riešení ČSOB 3-D Secure, ktoré podporuje overenie držiteľa karty v priebehu transakcie. Túto technológiu podporujú Visa a MasterCard.

Bankový prevod - pre tých, čo chcú platiť bezhotovostne, ale nemajú platobnú kartu alebo nemajú účet vedený v ČSOB banke. Pri platbe bankovým prevodom treba rátať s tým, že vybavenie vašej objednávky bude prebiehať po obdržaní platby, čo môže dodací čas spomaliť.

Dobierka - platba kuriérovi pri preberaní balíka (platba na dobierku je možná len na území SR a ČR).

VYSVETLIVKY (Doplňujúce informácie):

Pri voľbe možnosti spôsobu doručenia a zadaní platby cez GPWebPay budete po ukončení objednávky – teda kliknutím na "Objednávka s povinnosťou platby" presmerovaní na stránku banky (zabezpečené pripojenie), kde podľa pokynov banky prevediete platbu.

Na uhradenie objednávky máte 3 dni. Ak tieto 3 dni vypršia a platba sa na našom účte nezobrazí, budeme takúto objednávku považovať z vašej strany za stornovanú.
V prípade, ak vám nepríde e-mailom potvrdenie objednávky, treba nás kontaktovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystavíme vám ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vám vystavíme po uhradení ceny tovaru a zašleme v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo priložíme v tlačenej podobe k tovaru


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávku môžete kedykoľvek stornovať až do momentu fyzického doručenia a to e-mailom na info(zavináč)modelsnavigator.com.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy ako predajca a stornovať objednávku, ak nie je tovar možné z rôznych príčin dodať (napríklad vypredanie tovaru u výrobcu a pod.). 

V prípade nedodania tovaru alebo stornovania objednávky, uhradenú čiastku vždy vrátime na Váš účet do 7 dní. 


ČO SA DEJE S OBJEDNÁVKOU U NÁS?

Potvrdenie objednávky alebo predobjednávky

Ak máme objednaný výrobok na sklade, zásielku expedujeme obvykle ihneď po prijatí objednávky alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň.

O tom, že vaša objednávka bola vybavená, vás upovedomíme potvrdzovacím e-mailom a po odoslaní zásielky s objednaným tovarom vám takisto e-mailom potvrdíme aj prevzatie zásielky na prepravu kuriérskou službou. Na tieto maily od nás nemusíte odpovedať, slúžia len na to, aby sme vás informovali o priebehu vybavovania objednávky.

V prípade zložitejších objednávok alebo objednávok väčšieho rozsahu, než je obvyklé, vás budeme kontaktovať mailom alebo telefonicky, aby sme si overili vážnosť objednávky a dohodli platobné a dodacie podmienky.
Preto by sme vás radi požiadali, aby ste nám poskytli čo najpresnejšie kontaktné údaje, odpovedali na naše maily alebo preberali telefonické hovory od nás. Veľmi tým uľahčíte a urýchlite celý proces overovania a potvrdzovania objednávky.
Ak nám na náš overovací mail neodpoviete alebo sa s vami nebudeme vedieť spojiť ani telefonicky, prípadne ak do objednávky nezadáte platné telefónne číslo ani mailovú adresu, objednávku budeme musieť pokladať za žart a zrušiť.               

Na strane predávajúceho (to akože nás) môže nastať aj taká situácia,  že bude potrebné vašu objednávku alebo predobjednávku po dohode s vami zmeniť, prípadne ju aj jednostranne úplne zrušiť, hlavne z týchto dôvodov:

 1. predobjednaný produkt nakoniec nebudeme mať na sklade, alebo sa podmienky jeho predaja natoľko zmenili, že nie sme schopní daný produkt dodať pri dodržaní podmienok, pri ktorých bola predobjednávka uskutočnená;
 2. objednaný produkt sa od doby zadania objednávky vypredal a už nie je možné ho dodať pri dodržaní podmienok, pri ktorých bola objednávka uskutočnená;
 3. pri objednávaní produktu došlo na strane predávajúceho k takej neúmyselnej chybe, ktorá mala za následok výrazné skreslenie informácií o objednávanom produkte tak, že úplným vybavením objednávky (dodaním produktu) na základe týchto informácií vznikne objednávajúcemu zjavne neprimeraný prospech.

Až po e-mailovom alebo telefonickom potvrdení objednávky a po obojstrannom odsúhlasení prípadných zmien podľa vyššie popísaných pravidiel dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Od tejto chvíle je objednávka záväzná pre obe strany.

 

Balenie

Snažíme sa tovar baliť čo najkvalitnejšie, aby vám prišiel v poriadku. Výrobky pred odoslaním osobne kontrolujeme, tým sa snažíme eliminovať situácie, keď danému modelu výnimočne chýba nejaký detail. Upozorňujeme zákazníkov, že sa jedná o krehké modely a preto je veľmi dôležite si model prekontrolovať okamžite po doručení a to ešte pred odchodom kuriéra. Máte právo na otvorenie balíka a kontrolu obsahu a neporušenosť dodávky. V prípade zistenia akýchkoľvek vád, je potrebné tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť kuriérovi. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusíte zásielku od kuriéra prevziať.

  

Odoslanie zásielky

Pri voľbe doručenia kuriérom:

Balíky posielame prostredníctvom špedičných firiem UPS – Slovak parcel service alebo cez Packeta - Zásielkovňa. Zásielku by ste mali dostať do 24 hodín od jej podania - pozor - nie od objednania! Ak je zásielka s vašim tovarom už na ceste od nás k vám, všetku zodpovednosť a starostlivosť preberá uvedená firma. ModelsNavigator.com nemôže ručiť za chyby tretích strán.

Kuriér vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré ste uviedli pri objednávke. Ak sa vám nebude vedieť dovolať a dohodnúť si s vami čas prevzatia, zásielku nám vráti. Samozrejme nám zaúčtuje aj poštovné od vás k nám. Opätovné poslanie je spojené s opätovným poštovným.

Prosíme vás preto, aby ste uvádzali telefónne číslo, na ktorom ste skutočne zastihnuteľní. Ušetríte sebe aj nám zbytočné komplikácie a náklady na prepravu. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Ako kupujúci ste povinní prevziať tovar pri dodaní (výnimkou je situácia uvedená vyššie v bode „Balenie“ pri zistení porušenia obalu zásielky; bližšie informácie ako postupovať nájdete v časti „Reklamačný poriadok“).

Ak ste registrovaný užívateľ, môžete vo svojom Profile sledovať stav vybavovania objednávky v záložke Moje objednávky.

 

Prepravné a balné

Do ceny nákupu sa vám automaticky pripočíta prepravné v závislosti od spôsobu doručenia, platby, počtu a váhy balíka:

- Pri voľbe doručenia kuriérom:  UPS – Slovak parcel service alebo Packeta - Zásielkovňa

- pri bezhotovostnej platbe (GPWebPay, bankovým prevodom, dobierka, PayPal)

 

CENY A ZÁRUKY

Všetky ceny uvedené na našej stránke sú vrátane aktuálnej sadzby DPH platnej na území Slovenskej republiky, čo v súčasnosti znamená započítavanie DPH 20% (v prípade platiteľov DPH možnosť odpočtu).

Pri položkách označených ako PREDOBJEDNÁVKA sa vám snažíme poskytnúť čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie. Napriek tomu sa môže stať, že do termínu začatia predaja dôjde k zmenám v špecifikácii výrobku, zmene jeho ceny alebo sa posunie termín začatia predaja. Vzhľadom na to, že tieto faktory nevieme celkom ovplyvniť, vopred si vyhradzujeme možnosť zmeny v uvádzaných vlastnostiach produktov v PREDOBJEDNÁVKE bez toho, aby sme preberali akékoľvek záväzky, ktoré by mohli z takýchto zmien vyplývať. Odoslaním predobjednávky súhlasíte s takýmto postupom.

Ceny predobjednávok sú orientačné a často sa stane, že v závislosti s blížiacim sa dátumom vydania klesnú. V takomto prípade samozrejme vybavíme vašu objednávku v aktuálnej cene akú uvidíte v deň vydania (príchodu na trh).

Zľavy - produkty so zníženou cenou sú označované štítkom „Akcia“ a percentuálnym vyjadrením zníženia ceny. Cena uvedená pri týchto produktoch je po zľave, štandardná cena je preškrtnutá. Hodnota nákupu je v nákupnom košíku vyčísľovaná na základe zľavnených cien produktov. Zľavy na jednotlivé produkty sú poskytované hociktorému zákazníkovi bez ohľadu na hodnotu nákupu. Na zľavnené (Akcia) produkty nie je možne uplatniť kupóny!
Zľava z ceny dopravy je poskytovaná každému zákazníkovi po obdržaní kupónu "Preprava Zadarmo" (viac informácii o cenách dopravy), do ktorej sa nezapočítava poplatok účtovaný za dobierku. 

Zľavové kupóny - počas platnosti zľavového kupónu môže si zákazník uplatniť zľavu prostredníctvom zľavového kupónu. Zľavový kupón je potrebné vložiť do poľa formulára v košíku a stlačiť tlačítko “VLOŽIŤ”. Zľavové kupóny nie je možne kombinovať, alebo použiť na už zľavnený tovar. Vkladajte iba existujúce zľavové kupóny, ktoré sú v danú dobu platné a ktoré ste získali z eshopu!

Zaručujeme, že cenu inzerovanú za bežný produkt v čase zadania vašej objednávky nebudeme meniť smerom hore. Žiaľ, obvykle ani smerom dole. Proste za aktuálnou cenou si stojíme a ak niečo zdraželo a my sme to zabudli zmeniť v ponuke, je to naša smola. Keby ste našli položku s nulovou cenou, ide o chybu systému a budeme radi ak nám takúto chybu nahlásite. Vybavenie objednávky s nulovou cenou však nečakajte. 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tovar by ste mali dostať tak, ako ste si ho objednali. Ale nezaškodí čítať ďalšie body, aby ste vedeli, čo robiť, ak tomu tak náhodou nie je.

Ak ste už pri preberaní od prepravcu zistili, že tovar vám je doručený zjavne poškodený, prípadne nekompletný, spíšte s ním o tejto veci zápis. Za túto záležitosť totiž ručí prepravca a nie my. Zásielku prosím nepreberajte! 
Týmito postupmi zabezpečíte, že škodu zaplatí ten, kto ju spôsobil, čiže prepravca. Na reklamácie tohto druhu, ktoré oznámite neskôr (prepravcovi alebo nám) nemôžeme brať zreteľ.

Zákazník je povinný si okamžite prekontrolovať obsah balíka, jeho neporušenosť a rovnako aj prípadné poškodenia spísať okamžite s kuriérom! V opačnom prípade nebudeme uznávať reklamácie na bezchybnosť tovaru.

Pri používaní veci ste povinní dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie veci v záručnom liste alebo návode na používanie a taktiež užívať a ošetrovať vec v súlade s jej prirodzenou životnosťou.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ako predávajúci zodpovedáme za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý bol predaný za nižšiu cenu, však nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Najmä vám ako predávajúci zodpovedáme, že v čase, keď ste tovar prevzali:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba osobitné dojednanie medzi zmluvnými stranami, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 2. je tovar určený k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dojednanej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Rovnako tak zodpovedáme aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je písomne uvedené inak a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ako uplatniť reklamáciu

Postup reklamácie:  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí tovaru a jeho obalu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznať.

V prípade, že zákazník nájde skrytú vadu alebo vadu, ktorá sa vyskytla v záručnej dobe, musí vyplniť reklamačný protokol, uvedený na stiahnutie TU. Následne objednáme prepravu (platí pre Česko a Slovensko) a reklamovaný výrobok na naše náklady prevezieme kuriér na reklamáciu. Je dôležité, aby zákazník reklamovaný výrobok nafotil a poslal fotky spolu s vyplneným reklamačným protokolom na email info (zavináč) modelsnavigator.com. Následne sa potvrdí dátum a čas pre objednanie prepravy na reklamáciu.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv v súvislosti s vadou tovaru uplatňuje, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnoteniu stavu veci, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok

Práva zo zodpovednosti za vady prislúchajú kupujúcemu v závislosti od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

Pri odstrániteľných vadách tovaru má kupujúci právo, aby mu bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci (alebo ak sa vada týka len súčasti veci, tak výmenu tejto súčasti), len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Predávajúci  môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ako kupujúci ste oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv si uplatňuje a ste povinný oznámiť nám, aké právo ste si zvolili a to v rámci reklamačného protokolu, aby sme mohli určiť spôsob vybavenia reklamácie.

O uplatnení reklamácie vám vydáme potvrdenie. Ak ste uplatnili reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), doručíme vám potvrdenie o reklamácii ihneď; ak nie je možné potvrdenie o reklamácii doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Nezabudnite priložiť presný popis vady.

Reklamačný postup je štandardný - podľa Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. V skratke sa u nás deje toto:

Preveríme oprávnenosť reklamácie.

Výrobok má vadu vtedy, ak nespĺňa vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé alebo ho bez zavinenia kupujúceho nemožno používať na účely, na ktoré je výrobok určený.

K prípadnej reklamácii potrebujete:

- reklamovaný výrobok spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré v balení bolo

- faktúru a záručný list (len v prípade, že vám bol vydaný).

Za vadu výrobku sa nepovažujú situácie, keď:

- výrobok je zjavne mechanicky poškodený alebo len opotrebovaný bežným užívaním (treba dať na vedomie, že kovové modely nie sú hračky. Sú to čisto zberateľské modely, ktoré nepatria do rúk deťom, akékoľvek mechanické poškodenie je nemiestne),

- vada vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, ošetrovaním, údržbou alebo zásahom kupujúceho,

- o vade kupujúci pri prevzatí veci vedel, resp. bol na ňu vyslovene upozornený,

- ide o vadu, pre ktorú bola poskytnutá zľava z ceny veci,

- vady vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.),

- výrobok je po záruke - doba, ktorá uplynula od jeho prevzatia kupujúcim, v čase jeho reklamovania prekročila záručnú lehotu.

- za dôvod na reklamáciu výrobku nepovažujeme tiež, ak sa vám napr. model nepáči, alebo daný model nesplnil vaše očakávania a pod.

V uvedených prípadoch síce výrobok na reklamačné konanie preberieme, ale takáto reklamácia bude pravdepodobne okamžite zamietnutá. Skôr, kým sa rozhodnete podstúpiť reklamačný proces, uistite sa, že sa na vás nevzťahuje žiaden z uvedených bodov.

Keď sa po preskúšaní ukáže reklamácia ako neoprávnená, reklamáciu zamietneme, pričom o zamietnutí reklamácie a dôvodoch zamietnutia bude reklamujúci písomne informovaný.

Po predložení potrebných vecí a splnení potrebných podmienok, preberieme reklamovaný výrobok na reklamačné konanie, o čom vám vystavíme doklad.

Ako kupujúci beriete na vedomie, že ste povinný poskytnúť predávajúcemu resp. osobe určenej k oprave, potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie a že musíte strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovanej veci, riadne očistenej a so všetkými súčiastkami, inak nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

Čo sa deje, ak je reklamácia oprávnená

V prípade, že reklamácia je oprávnená, zabezpečíme odstránenie vady jeho opravou alebo výmenou za bezchybný výrobok.

Ak nevieme zabezpečiť odstránenie vady, vrátime vám peniaze, alebo vám s vašim súhlasom ponúkneme produkt v zodpovedajúcej cene na výmenu.

Ak sa rozhodnete pre vrátenie peňazí, pošleme vám ich rovnakou cestou, ako k nám prišli, na naše náklady.

Pokusom o reklamáciu výrobku bez dokladu o jeho zakúpení len zbytočne strácate čas. V takomto prípade pre vás nevieme nič urobiť, len reklamáciu zamietnuť!

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci si plní povinnosť riadne informovať spotrebiteľov podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnením tohto reklamačného poriadku v priestoroch spoločnosti Moitin, s.r.o. na adrese: Hálova 16, Bratislava a na svojej internetovej stránke na adrese www.modelsnavigator.com.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • dodávka tovaru (produktu), ktorý bol vyrobený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok – ODKAZ TU.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Moitin s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v Bratislave. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník, a to aj v takom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.


Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Moitin s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov zákazníci nájdu pri objednávací v košíku po kliknutí na odkaz "Súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov"


Osobitné ustanovenia pre podnikateľov

Na právne vzťahy, založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim Moitin s.r.o. a kupujúcim, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom resp. ktorý pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti, sa vzťahujú všeobecné ustanovenia týchto obchodných podmienok, pokiaľ v tejto časti nie je uvedené inak.

V prípade omeškania kupujúceho s platením akejkoľvek platby alebo jej časti vzniká predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania kupujúceho s platením ceny tovaru, zálohy na cenu tovaru, či iných platieb podľa kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a / alebo prerušiť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to až do okamihu uhradenia všetkých záväzkov kupujúcim.

Ak prostriedky poskytnuté kupujúcim nebudú postačovať na úhradu všetkých splatných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu, budú platby kupujúceho použité na úhradu pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu v nasledujúcom poradí: úroky z omeškania, iné príslušenstvo pohľadávky súvisiace s omeškaním kupujúceho, zmluvné pokuty, istina dlhu s najstaršou splatnosťou.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu vzniknutých nákladov a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, ak kupujúci opakovane (t. j. viac ako jedenkrát) neprevezme tovar zaslaný predávajúcim, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a má právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve. Právo na náhradu škody nie je uvedeným ustanovením dotknuté.

Ak má tovar vady, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady uspokojené ďalej uvedeným spôsobom, a to v nasledujúcom poradí:

 1. dodaním chýbajúceho tovaru,
 2. odstránením ostatných vád tovaru,
 3. dodaním náhradného tovaru za tovar chybný,
 4. primeranou zľavou z kúpnej ceny.

Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 12 (dvanásť) mesiacov.

V prípade, že tovar bol dodaný v inom množstve, akosti či prevedení, než určuje kúpna zmluva, je reklamáciu nutné uplatniť u predávajúceho okamžite (najneskôr do 24 hodín) po obdržaní alebo vyzdvihnutí tovaru. Ak nedôjde podľa predchádzajúcej vety bezodkladne k reklamácii, považuje sa tovar za riadne dodaný.

V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci chybný tovar vymení alebo opraví. Voľba medzi uvedenými nárokmi kupujúceho prislúcha predávajúcemu.

V prípade vzniku ujmy na strane kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru si zmluvné strany dohodli obmedzenia náhrad tejto prípadnej ujmy vzniknutej kupujúcemu, ak sa nejedná o ujmu spôsobenú predávajúcim úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, tak, že celková náhrada všetkej ujmy vzniknutej z tohto dôvodu vrátane ušlého zisku je obmedzená sumou, ktorú kupujúci skutočne zaplatil podľa kúpnej zmluvy.

Práva a povinnosti zmluvných strán, bližšie neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  


Spoločné a záverečné ustanovenia

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/.

Platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na internetovej adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK, ktorú je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom a na riešenie sporov sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nahradí sa neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Pár slov na záver, kde ide najmä o veci, ktoré nevysvetľujeme inde v tomto texte a ktoré slušným ľuďom netreba vysvetľovať vôbec.

Vašu objednávku považujeme za záväznú a tak k nej aj pristupujeme. Preto očakávame, že si aj vy objednávate tovar z vlastnej vôle, vlastným menom, na vlastný účet a so všetkou vážnosťou.

Tak ako väčšina ľudí na svete, aj my sme omylní. Preto si vyhradzujeme právo na opravu alebo nápravu zjavných chýb a omylov v ponuke tovarov a služieb na tejto internetovej stránke, tak aby nedošlo k neprimeranému zisku, prípadne vzniku škôd na strane predávajúceho, ani kupujúceho.

Chyby, ktoré urobíte vy, vám my vyčítať nebudeme, práve naopak, pokúsime sa ich spoločne napraviť.

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Rozhodne sa nehanbite kontaktovať nás vždy, keď sa budete chcieť na niečo opýtať, prípadne budete mať s niečím problém.

Sme tu pre vás !

Obchodné podmienky sú platné od dňa zverejnenia: 01.04.2024

Vieš o ModelsNavigator EN?

United States of America, je jedna z krajín kam doručujeme, ale je nutné nakúpiť na ModelsNavigator EN.