Obchodní podmínky

NĚKOLIK INFORMACÍ PRO VÁS
Provozovatelem stránek ModelsNavigator.com je společnost Moitin s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 47349069, DIČ: SK2023823131 (dále jen "Moitin s.r.o." nebo "prodávající").
Obchodní rejstřík Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 123623/B.
ModelsNavigator.com působí na území Evropské unie Naše služby nejsou určeny osobám mladším 16 let.


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky společnosti Moitin s.r.o. upravují v souladu s ustanoveními § 52 až § 54, § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a zákona č. 40/1964 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen "kupní smlouva") uzavřenou mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále také jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


Práva a povinnosti smluvních stran v případě, že kupujícím je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak (v části "Zvláštní ustanovení pro podnikatele").


Ustanovení odlišná od obchodních podmínek mohou být sjednána v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


Prodávající může obchodní podmínky měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozího znění obchodních podmínek.


(NE)REGISTRACE
Pro nakupování u nás nemusíte být registrovaným uživatelem. Pokud jím být nechcete, přeskočte prosím celou tuto pasáž a přejděte na odstavec níže.

Registrovaní získávají určité výhody, ale nikdo vás k tomu nenutí!


Registrací získáte:
- sledování objednávek
- předvyplněné údaje o objednávce


Při registraci, objednávání zboží a jeho placení budete vyzváni k zadání svých osobních údajů. Ty budou uloženy v zabezpečené databázi a budou použity pouze pro účely našeho obchodování s vámi. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám ani jinak komerčně využity!


Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. Jste povinni aktualizovat údaje uvedené ve svém uživatelském účtu, kdykoli dojde k jejich změně. Prodávající neodpovídá za porušení povinnosti uvádět správné a pravdivé údaje ze strany kupujícího. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti.


Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích potřebných k přístupu do svého uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, zejména pokud
a. kupující nepoužívá uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nebo
b. kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek); nebo
c. kupující umožní třetím osobám používat uživatelský účet.


Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran


Potvrzením zájmu o zasílání newsletteru, informací o novinkách na našich webových stránkách souhlasíte v souladu se zákonem č. 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 147/2001 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s využitím Vámi poskytnutých kontaktních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek a reklamních materiálů týkajících se našich produktů a služeb, a to všemi prostředky elektronické komunikace.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek a elektronické pošty pro účely přímého marketingu můžete kdykoli odvolat písemným oznámením zaslaným na naši adresu (postačí i elektronická forma).


OBJEDNÁVKA
U každého zboží je uvedena příslušná cena včetně 20% DPH /v případě plátců DPH možnost odpočtu/, stručný popis zboží, jeho rozměry a obrázek. Doba potřebná k vyřízení objednávky podané prostřednictvím obchodu je maximálně dva pracovní dny; je to doba potřebná k vyřízení objednávky a snažíme se ji dodržet. Pokud platíte bankovním převodem, začíná tato lhůta běžet až po připsání částky na náš účet.
Doba potřebná k doručení zboží kurýrem na uvedenou adresu nebo na zvolené výdejní místo je obvykle do 48 hodin a připočítává se k době vyřízení objednávky. V případě neočekávaných situací nebo zvýšeného počtu zásilek u dopravců se tato doba prodlužuje, což naše společnost neovlivní.
Pokud si zákazník vybere položku, která má příznak "na objednávku", a zároveň zvolí platbu bankovním převodem nebo kreditní kartou online, je nutné vyčkat na potvrzení dostupnosti modelu, protože uvedenou dostupnost musíme ověřit u výrobce. Doporučujeme platbu převést až poté, co obdržíme e-mailové potvrzení, že je objednaný model k dispozici.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Pro úspěšné objednání zboží vyplňte prosím objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Před odesláním objednávky prodávajícímu máte možnost zkontrolovat a změnit údaje, které jste do objednávky zadali, a to i s ohledem na možnost zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání údajů do objednávky. Objednávku můžete odeslat kliknutím na tlačítko "Objednávka s platbou". Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Bezprostředně po obdržení objednávky vám její doručení potvrdíme e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen "e-mailová adresa kupujícího").
Smluvní vztah mezi námi jako prodávajícím a vámi jako kupujícím vzniká okamžikem přijetí objednávky (akceptace), kterou vám zašleme e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.
Berete na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu zejména s osobami, které podstatně porušily své závazky vůči Prodávajícímu nebo objednaly zboží nad obvyklé množství.
V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí objednávky, považuje se elektronická objednávka za nesprávně vyplněnou a prodávající ji nepřijímá a není jí vázán.
Platnou a účinnou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
Jako kupující souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), které se neliší od základní sazby, nesete vy.
Jako kupující nabýváte vlastnické právo ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.


DATA O DODÁVCE
Pokud jste registrovaným uživatelem, údaje již byly vyplněny. Fakturační a dodací adresa se však někdy mohou lišit. Pokud si přejete zaslat zásilku například na místo svého pracoviště nebo jinam, než na předem nastavené údaje, změňte prosím doručovací adresu a my vám zásilku zašleme tam.
Vámi objednané produkty můžeme doručit:
na vaši doručovací adresu prostřednictvím služby UPS - Slovak parcel service nebo prostřednictvím služby Packeta - Parcel service.


DORUČOVACÍ ČAS
Zásilky obvykle odesíláme do 24 pracovních hodin po potvrzení objednávky (viz také níže v odstavci Co se děje s vaší objednávkou u nás). Občas se však stane, že kurýrní společnost někde zaspí, a tak raději uvádíme 2 dny.
Většinu výrobků máme skladem v množství alespoň 1 kus. Pokud si během dne objednáte více kusů, může se stát, že vámi objednaný výrobek nebude skladem a budeme jej muset doobjednat. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat o dostupnosti.

O dostupnosti jednotlivých výrobků vás budeme informovat v naší nabídce u každého kusu.
Pokud u položky v naší nabídce není uveden stav dodací lhůty nebo dostupnosti, platí následující:
Skladem - zboží je odesláno do dvou pracovních dnů (neplatí, pokud jsme na výstavě nebo na dovolené).
Potvrdíme Dostupnost - dodání do 7-14 dnů - zboží je na cestě nebo máme zboží v externím skladu (výrobce modelu), obvykle to netrvá déle než 14 pracovních dnů (výjimkou jsou svátky nebo neočekávané události - model není skladem).
Pokud si zákazník vybere zboží, které má příznak "Dostupnost bude potvrzena" a zároveň se rozhodne zaplatit bankovním převodem nebo platební kartou online, je nutné vyčkat na potvrzení dostupnosti modelu, protože uvedenou dostupnost musíme ověřit u výrobce. Doporučujeme provést platbu až poté, co obdržíme e-mailové potvrzení, že je objednaný model dostupný.
Předobjednávka - zboží ještě není vyrobeno a je v procesu výroby, ale lze jej předobjednat za zvýhodněnou cenu - o termínu dodání vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.
Pokud si zákazník vybere zboží, které má příznak "předobjednávka", je nutné objednávku uhradit pouze předem do 30 dnů od objednání. V opačném případě nemůžeme zaručit, že objednaný model nestihnete.
Není skladem - zboží se již nevyrábí, na vaše přání ověříme jeho dostupnost a zda se model ještě plánuje vyrábět. Vezměte prosím na vědomí, že tento příznak je zároveň informací o tom, že se výrobek nachází v archivu pro prohlížení obrázků, videí a zajímavých informací.


PŘEDOBJEDNÁVKA
Speciální služba, při které si můžete výrobek předobjednat, často za zvýhodněnou cenu nebo s nějakým bonusem určeným výhradně pro předobjednatele.


Často jsou termíny vydání stanoveny na více než měsíc, a proto není možné vytvořit objednávku společně s produktem, který je běžně k dispozici. Na běž

ný produkt tak můžete zbytečně čekat i několik měsíců v závislosti na tom, jaký produkt jste si v předobjednávkách vybrali. Věříme, že díky tomu budete mít také lepší přehled o svých objednávkách.
Předobjednávky lze zadávat pouze na základě platby předem bankovním převodem nebo kreditní kartou do 30 dnů od objednání. Pokud platbu neobdržíte do 30 dnů, negarantujeme dodání modelu.


Proč používat předběžné objednávky?
- obvykle za zvýhodněnou cenu
- téměř vždy bonus navíc
- záruka přednostního vyřízení vaší objednávky, jakmile bude zboží skladem
- můžete si včas zařídit svůj soukromý rozpočet a našetřit si na výrobek do doby, než bude uvolněn do prodeje
- zvyšujete svou šanci, že vám výrobek unikne! Zejména u imitací edic, které se mezi sběrateli uchytí dlouho před datem vydání. Do té doby už vám nesmí chybět! Vytvořením předobjednávky své šance výrazně zvýšíte!


PŘEHLED OBJEDNÁVEK
V tomto závěrečném výpisu si můžete zkontrolovat, co jste si objednali, kde jste si to objednali, za kolik a máte ještě šanci objednávku dokončit, nebo naopak nějakou položku vyhodit apod.
A je tu finále! Zaškrtněte políčko "Souhlasím s obchodními podmínkami" a stiskněte tlačítko "Objednat s požadavkem na platbu", poté se zobrazí závěrečné poděkování a během několika sekund vám přijde oznamovací e-mail.
Upozorňujeme, že notifikační e-mail není potvrzením objednávky, pouze vás informuje o tom, že vaše objednávka byla zaregistrována v databázi. Další informace o potvrzení objednávky naleznete výše v části "Uzavření kupní smlouvy".


PLATBA
V závislosti na tom, jakou možnost doručení jste si vybrali, máte možnost zaplatit za objednané produkty následujícími způsoby:
Platba na prodejně - platí pouze při osobním odběru ve skladu na Hálově 16 v Bratislavě, platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.
Platba kartou online (GPWebPay) - řešení je založeno na technologickém řešení ČSOB 3-D Secure, které podporuje autentizaci držitele karty při transakci. Tato technologie je podporována společnostmi Visa a MasterCard.
Bankovní převod - pro ty, kteří chtějí platit bezhotovostně, ale nemají platební kartu nebo nemají účet u banky ČSOB. Při platbě bankovním převodem je třeba počítat s tím, že zpracování objednávky proběhne až po přijetí platby, což může zpomalit dobu dodání.
Dobírka - platba kurýrovi při převzetí balíku (platba na dobírku je možná pouze na území Slovenské republiky a České republiky).


VYSVĚTLENÍ (dodatečné informace):
Při výběru možnosti způsobu doručení a zadání platby prostřednictvím GPWebPay budete po dokončení objednávky přesměrováni na webové stránky banky (zabezpečené připojení) - tj. kliknutím na "Objednávka s nutností platby", kde platbu převedete dle pokynů banky.
Na zaplacení objednávky máte 3 dny. Pokud tyto 3 dny uplynou a platba se neobjeví na našem účtu, budeme takovou objednávku považovat z Vaší strany za zrušenou.
Pokud neobdržíte potvrzení objednávky e-mailem, měli byste nás kontaktovat.
Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo pokud to stanoví obecně závazné právní předpisy, vystavíme vám na platby provedené na základě kupní smlouvy daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystavíme po zaplacení ceny zboží a zašleme ji elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího nebo ji přiložíme v tištěné podobě ke zboží.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Svou objednávku můžete kdykoli až do fyzického doručení zrušit zasláním e-mailu na adresu info(at)modelsnavigator.com.
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy jako prodávající a zrušit objednávku, pokud zboží nelze z různých důvodů dodat (např. není skladem u výrobce apod.).
V případě nedodání zboží nebo zrušení objednávky vám vždy do 7 dnů vrátíme zaplacenou částku na váš účet.


CO SE STANE S MOU OBJEDNÁVKOU U NÁS?
Potvrzení objednávky nebo předběžné objednávky


Pokud máme objednaný výrobek skladem, odesíláme zásilku obvykle ihned po obdržení objednávky nebo nejpozději následující pracovní den.


O tom, že byla vaše objednávka vyřízena, vás budeme informovat potvrzovacím e-mailem a po odeslání zásilky s objednaným zbožím vám rovněž zašleme e-mail s potvrzením přijetí zásilky k přepravě kurýrní službou. Na tyto e-maily od nás nemusíte odpovídat, slouží pouze k tomu, abychom vás informovali o průběhu vyřizování vaší objednávky.


V případě složitějších objednávek nebo objednávek větších než obvyklých rozměrů vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, abychom ověřili závažnost objednávky a dohodli se na platebních a dodacích podmínkách.
Proto bychom vás chtěli požádat, abyste nám poskytli co nejpřesnější kontaktní údaje, odpovídali na naše e-maily nebo přijímali naše telefonáty. Tím výrazně usnadníte a urychlíte celý proces ověření a potvrzení objednávky.
Pokud nebudete reagovat na náš ověřovací e-mail nebo vás nebudeme moci zastihnout telefonicky, případně pokud v objednávce neuvedete platné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, budeme muset objednávku považovat za žert a zrušit ji.


Na straně prodávajícího (tedy nás) může také nastat situace, kdy budeme muset vaši objednávku nebo předobjednávku po dohodě s vámi změnit, nebo ji dokonce jednostranně zcela zrušit, a to především z následujících důvodů:
1. předobjednaný výrobek nakonec nemáme na skladě nebo se podmínky jeho prodeje změnily natolik, že nejsme schopni výrobek dodat za podmínek, za kterých byla předobjednávka učiněna;
2. objednaný výrobek se od doby podání objednávky vyprodal a nelze jej již dodat za podmínek, za kterých byla objednávka učiněna;
3. došlo k neúmyslné chybě prodávajícího při objednávání výrobku, která vedla k významnému zkreslení informací o objednaném výrobku tak, že úplné vyřízení objednávky (dodání výrobku) na základě těchto informací bude mít za následek zjevně nepřiměřený prospěch zákazníka.


Teprve po e-mailovém nebo telefonickém potvrzení objednávky a po vzájemném odsouhlasení případných změn podle výše popsaných pravidel dojde k uzavření kupní smlouvy.
Od tohoto okamžiku je objednávka pro obě strany závazná.

Balení
Snažíme se zboží co nejlépe zabalit, aby k vám dorazilo v pořádku. Výrobky před odesláním osobně kontrolujeme, snažíme se tak eliminovat situace, kdy danému modelu výjimečně chybí nějaký detail. Upozorňujeme, že se jedná o křehké modely, a proto je velmi důležité model zkontrolovat ihned po dodání a před odjezdem kurýra. Máte právo balíček otevřít a zkontrolovat obsah a neporušenost zásilky. V případě zjištění jakýchkoli závad je nutné o tom neprodleně informovat kurýra. V případě jakéhokoli poškození obalu svědčícího o neoprávněné manipulaci nemusíte zásilku od kurýra převzít.


Odeslání zásilky
Pokud se rozhodnete pro doručení kurýrem:
Zásilky jsou zasílány prostřednictvím společnosti UPS - Slovak parcel service nebo Packeta - Parcel service. Zásilku byste měli obdržet do 24 hodin od jejího podání - pozor - nikoliv od okamžiku objednání! Pokud je zásilka s Vaším zbožím již na cestě od nás k Vám, veškerou odpovědnost a péči přebírá uvedená společnost. ModelsNavigator.com nemůže nést odpovědnost za chyby třetích stran.


Kurýr vás bude kontaktovat na telefonním čísle, které jste uvedli při objednávce. Pokud se mu nepodaří s vámi spojit a domluvit se na čase vyzvednutí, vrátí zásilku zpět k nám. Samozřejmě nám také naúčtuje poštovné od vás k nám. Při opětovném zaslání bude účtováno opětovné poštovné.


Prosíme vás proto, abyste uvedli telefonní číslo, na kterém budete skutečně k zastižení. Ušetříte tak sobě i nám zbytečné komplikace a náklady na dopravu. Předem Vám velmi děkujeme.


Jako kupující jste povinni převzít zboží při dodání (výjimkou je situace uvedená výše v části "Balení", kdy je zjištěno poškození obalu zásilky; další informace o postupu naleznete v části "Reklamační řád").


Jste-li registrovaným uživatelem, můžete stav své objednávky sledovat ve svém profilu v záložce Moje objednávky.

Přeprava a balení
Poštovné se automaticky připočítává k ceně nákupu v závislosti na způsobu doručení, platbě, počtu a hmotnosti balíčku:
- Balíkové služby: UPS - Slovenská zásilková služba nebo Packeta - Balíková služba.
- při bezhotovostní platbě (GPWebPay, bankovní převod, dobírka, PayPal).

CENY A ZÁRUKY
Všechny ceny uvedené na našich webových stránkách jsou včetně aktuální sazby DPH platné ve Slovenské republice, což v současné době znamená odpočet DPH ve výši 20 % (v případě plátců DPH možnost odpočtu).


U položek označených jako PŘEDOBJEDNÁVKA se snažíme poskytovat co nejpřesnější a nejaktuálnější informace. Může se však stát, že před datem zahájení prodeje dojde ke změnám ve specifikaci výrobku, změně ceny nebo posunutí termínu zahájení prodeje. Jelikož tyto faktory nemůžeme zcela ovlivnit, vyhrazujeme si právo předem provést změny vlastností produktu uvedených v PŘEDOBJEDNÁVCE, aniž bychom přebírali jakékoli závazky, které mohou z těchto změn vyplývat. Odesláním předběžné objednávky s tímto postupem souhlasíte.


Ceny předobjednávek jsou orientační a s blížícím se datem vydání často klesají. V takovém případě samozřejmě zpracujeme vaši objednávku za aktuální cenu, kterou uvidíte v den vydání (uvedení na trh).


Slevy - produkty se sníženou cenou jsou označeny štítkem "Akce" a procentem snížení ceny. Cena uvedená u těchto výrobků je po slevě, standardní cena je přeškrtnutá. Hodnota nákupu se v nákupním košíku vypočítá na základě zlevněných cen produktů. Slevy na jednotlivé produkty jsou poskytovány každému zákazníkovi bez ohledu na hodnotu nákupu. Kupony nelze uplatnit na zlevněné (akční) produkty!
Sleva z ceny dopravy je poskytnuta každému zákazníkovi po obdržení kupónu "Doprava zdarma" (více informací o cenách dopravy), do které se nezapočítává poplatek účtovaný za dobírku.


Slevové kupóny - po dobu platnosti slevového kupónu může zákazník uplatnit slevu pomocí slevového kupónu. Slevový kupón je třeba vložit do formulářového pole v nákupním košíku a stisknout tlačítko "INSERT". Slevové kupóny nelze kombinovat ani použít na již zlevněné zboží. Vkládejte pouze existující slevové kupóny, které jsou v daném okamžiku platné a které jste získali z eshopu!


Zaručujeme, že v době odeslání objednávky nezměníme inzerovanou cenu aktuálního produktu směrem nahoru. Bohužel většinou ani směrem dolů. Prostě si stojíme za aktuální cenou a pokud něco zdražilo a my jsme to zapomněli v nabídce změnit, je to naše smůla. Pokud najdete položku s nulovou cenou, jedná se o chybu systému a budeme rádi, když nám takovou chybu nahlásíte. Neočekávejte však, že bude zpracována objednávka s nulovou cenou.


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Zboží byste měli obdržet tak, jak jste si ho objednali. Není však na škodu přečíst si další body, abyste věděli, co dělat, pokud tomu tak není.


Pokud jste již při přebírání zboží od dopravce zjistili, že vám bylo zboží doručeno zjevně poškozené nebo nekompletní, sepište o tom s dopravcem zápis. Za tuto záležitost je odpovědný dopravce, nikoliv my. Zásilku prosím nepřebírejte!


Tím zajistíte, že škodu uhradí ten, kdo ji způsobil, tedy dopravce. Na reklamace tohoto druhu, které oznámíte později (dopravci nebo nám), nemůže být brán zřetel.


Zákazník je povinen neprodleně zkontrolovat obsah zásilky, její neporušenost a také případné poškození neprodleně nahlásit kurýrovi! V opačném případě neuznáváme reklamace na bezvadnost zboží.
Při používání věci jste povinni dodržovat kromě obecně známých pravidel i podmínky stanovené pro používání věci v záručním listě nebo v návodu k použití a také používat a ošetřovat věc v souladu s její přirozenou životností.


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 619 až 627 občanského zákoníku a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů).


Jako prodávající odpovídáme za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. Neodpovídáme však za vady zboží, které bylo prodáno za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Zejména vám jako prodávajícímu odpovídáme, pokud jsme v době převzetí zboží:
a. zboží má vlastnosti dohodnuté mezi stranami, a pokud mezi stranami nedošlo ke zvláštní dohodě, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím nebo výrobcem,
b. zboží je určeno k účelu, který prodávající uvádí, že je určen, nebo ke kterému se zboží stejného druhu běžně používá,
c. zboží odpovídá svou kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e. zboží splňuje požadavky právních předpisů.
Stejně tak odpovídáme za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li písemně stanoveno jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.


Jak uplatnit reklamaci
Postup při reklamaci: Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, musí být uplatněna ihned po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Kupující je povinen prokázat, že mechanické poškození nemohl zjistit ani po důkladné prohlídce zboží a jeho obalu. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nemohou být uznány.


V případě, že zákazník zjistí skrytou vadu nebo vadu, která se vyskytla v záruční době, musí vyplnit reklamační protokol, který je ke stažení ZDE. Následně objednáme dopravu (platí pro ČR a SR) a reklamovaný výrobek bude na naše náklady přepraven kurýrem k reklamaci. Je důležité, aby zákazník reklamovaný výrobek vyfotil a fotografie spolu s vyplněným reklamačním protokolem zaslal na e-mail info (at) modelsnavigator.com. Poté bude potvrzeno datum a čas objednání přepravy pro reklamaci.


Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv v souvislosti s vadou zboží uplatňuje, určíme způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů a v odůvodněných případech, zejména je-li nutné komplexní technické posouzení stavu věci, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


Po určení způsobu vyřízení reklamace bude reklamace vyřízena ihned, v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo ztíží převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku za nový výrobek.


Práva z odpovědnosti za vady náleží kupujícímu v závislosti na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou.


V případě odstranitelných vad zboží má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Místo odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci (nebo, týká-li se vada pouze součásti věci, výměnu této součásti), pouze pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně věci nebo k závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.


Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předchozí opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující věc řádně užívat. Pokud se jedná o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


Jako kupující jste oprávněni rozhodnout, které z uvedených práv uplatníte, a jste povinni nám v rámci reklamačního protokolu oznámit, které právo jste si zvolili, abychom mohli určit způsob vyřízení reklamace.


O uplatnění reklamace vám vystavíme potvrzení. Pokud jste reklamaci uplatnili prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. nikoliv osobně), doručíme vám potvrzení o reklamaci neprodleně; pokud vám potvrzení o reklamaci nelze doručit neprodleně, doručíme vám ho bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.


Nezapomeňte přiložit přesný popis závady.


Reklamační řízení je standardní - podle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Tak to zkrátka u nás chodí:
Oprávněnost reklamace prověříme.

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje vlastnosti výslovně uvedené nebo obvyklé, nebo pokud jej nelze bez zavinění kupujícího použít k účelu, ke kterému je určen.


K uplatnění reklamace potřebujete:
- reklamovaný výrobek spolu s veškerým příslušenstvím, které bylo součástí balení
- fakturu a záruční list (pouze pokud vám byl vydán).


Výrobek se nepovažuje za vadný, pokud:
- výrobek je zjevně mechanicky poškozený nebo jen opotřebovaný běžným používáním (upozorňujeme, že kovové modely nejsou hračky. Jedná se o čistě sběratelské modely, které nepatří do rukou dětí, jakékoliv mechanické poškození není na místě),
- vada byla způsobena nesprávným používáním, skladováním, ošetřováním, údržbou nebo zásahem kupujícího,
- kupující o vadě věděl při převzetí věci nebo na ni byl výslovně upozorněn,
- jde o vadu, na kterou byla poskytnuta sleva,
- vada je způsobena vyšší mocí (přírodními jevy, povodněmi, krupobitím apod.),
- výrobek je po záruce - doba, která uplynula od převzetí výrobku kupujícím, přesáhla v době uplatnění reklamace záruční dobu.
- Za důvod k reklamaci výrobku nepovažujeme ani to, že se vám model nelíbí, nebo že model nesplnil vaše očekávání apod.


V těchto případech výrobek k reklamaci přijmeme, ale taková reklamace bude pravděpodobně ihned zamítnuta. Než se rozhodnete podstoupit reklamační proces, ujistěte se prosím, že se vás žádný z výše uvedených bodů netýká.


Pokud se po přezkoumání zjistí, že reklamace je neoprávněná, reklamaci zamítneme a žadatel bude o zamítnutí a důvodech zamítnutí písemně vyrozuměn.
Po předložení potřebných položek a splnění nezbytných podmínek přijmeme reklamovaný výrobek k reklamačnímu řízení a vystavíme vám potvrzení.
Jako kupující berete na vědomí, že jste povinni poskytnout prodávajícímu nebo osobě určené k opravě nezbytnou součinnost nutnou k vyřízení reklamace a že musíte souhlasit s předáním nebo zpřístupněním reklamovaného výrobku, řádně vyčištěného a se všemi součástmi, jinak není možné přistoupit k vyřízení reklamace.


Co se stane, pokud je reklamace oprávněná

Pokud je reklamace oprávněná, zajistíme odstranění vady opravou nebo výměnou za bezvadný výrobek.

Nemůžeme-li zajistit odstranění vady, vrátíme vám peníze nebo vám po vašem souhlasu nabídneme výrobek za ekvivalentní cenu k výměně.

Pokud se rozhodnete pro vrácení peněz, zašleme vám je na naše náklady stejnou cestou, jakou k nám přišly.

Snahou o reklamaci výrobku bez dokladu o koupi ztrácíte čas. V takovém případě pro vás nemůžeme udělat nic jiného než reklamaci zamítnout!

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.

Prodávající plní svou povinnost řádně informovat spotřebitele dle § 18 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele umístěním tohoto reklamačního řádu v provozovně společnosti Moitin, s.r.o. na adrese Hálova 16, Bratislava a na svých internetových stránkách www.modelsnavigator.com.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího, a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči (např. e-knihy, software apod.). Pokud bylo zboží dodáno samostatně v rámci jedné objednávky, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy od okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.


V souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
- dodávka zboží (výrobku), které bylo vyrobeno na základě zvláštních požadavků spotřebitele, zboží zhotoveného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- poskytnutí služby, jestliže poskytování služby bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile je služba zcela poskytnuta, a jestliže byla služba zcela poskytnuta,
- prodej zboží, které se rychle kazí nebo podléhá zkáze,
- prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,
- provedení neodkladných oprav nebo údržby, které si spotřebitel výslovně vyžádal od prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji zboží jiného než náhradních dílů nezbytných pro provedení oprav nebo údržby, pokud jsou uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
- prodej knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu, a prodej periodik,
- prodej zvukových nahrávek, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník obal rozbalil,
- poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování takového obsahu zahájeno s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy,
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen, např. zboží textilní povahy.


Své právo na odstoupení od smlouvy jste povinni uplatnit písemně v listinné podobě nebo formou záznamu na jiném trvalém nosiči (e-mail). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete rovněž využít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který je přílohou obchodních podmínek - ODKAZ ZDE.


Zákazník je povinen zaslat zboží zpět na adresu Moitin s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, doporučujeme zaslat zboží jako balík doporučeně, nezasílejte nám prosím zboží na dobírku. Ke zboží přiložte kopii daňového dokladu (faktury), který jsme Vám zaslali, a kopii podacího lístku vystaveného kurýrem. Zboží můžete také vrátit osobně v Bratislavě. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží do naší provozovny nese zákazník, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit poštou.


Zboží nám prosím doručte kompletní, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužité, jinak kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace, která přesahuje rámec manipulace nutné ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Kupní cenu Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na Vámi uvedený účet, pokud se nedohodneme jinak, zejména Vám poskytneme slevový poukaz, který můžete uplatnit při dalším nákupu u nás. Při odstoupení od smlouvy prosím uveďte, o kterou z výše uvedených kompenzací máte zájem. Nejsme však povinni vrátit kupní cenu, dokud nám zboží není doručeno nebo dokud nám zákazník nepředloží alespoň doklad o zpětném odeslání. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy vám bude zboží vráceno na vaše náklady.


Zásady ochrany osobních údajů pro spotřebitele
V souvislosti se zavedením nové právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") a zavedením opatření k zajištění souladu společnosti Moitin s.r.o. s GDPR, jakož i se souvisejícími relevantními právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky), obecnou informační povinnost týkající se ochrany osobních údajů zákazníci naleznou při objednávce v nákupním košíku kliknutím na odkaz "Souhlasím s podmínkami zpracování osobních údajů"


Zvláštní ustanovení pro podnikatele
Obecná ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují na právní vztahy založené kupní smlouvou mezi prodávajícím Moitin s.r.o. a kupujícím, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, nebo který při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti, není-li v této části uvedeno jinak.
V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby nebo její části má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny Zboží, zálohy na cenu Zboží nebo jiných plateb dle Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění jakýchkoli svých závazků vůči Kupujícímu, a to až do doby, než budou všechny závazky Kupujícím uhrazeny.


V případě, že peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím nepostačují k úhradě všech splatných pohledávek Prodávajícího za Kupujícím, budou platby Kupujícího použity na úhradu pohledávek Prodávajícího za Kupujícím v tomto pořadí: úroky z prodlení, ostatní příslušenství pohledávky Kupujícího po splatnosti, smluvní pokuty, jistina dluhu s nejstarší splatností.


Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Pokud kupující zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


Pokud kupující opakovaně (tj. více než jednou) nepřevezme prodávajícím zaslané zboží, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a má nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.


Má-li zboží vady, uspokojují se nároky kupujícího z odpovědnosti za vady následujícím způsobem, a to v následujícím pořadí:
a. dodáním vadného zboží,
b. odstraněním případných dalších vad zboží,
c. dodáním náhradního zboží za vadné zboží,
d. přiměřenou slevou z kupní ceny.


Zárukou za jakost zboží se prodávající písemně zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro sjednaný, jinak obvyklý účel nebo že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 12 (dvanáct) měsíců.


Pokud bylo zboží dodáno v jiném množství, kvalitě nebo provedení, než je uvedeno v kupní smlouvě, musí být reklamace uplatněna u prodávajícího neprodleně (nejpozději do 24 hodin) po převzetí nebo vyzvednutí zboží. Není-li reklamace uplatněna ihned podle předchozí věty, považuje se zboží za řádně dodané.


V případě oprávněné reklamace prodávající vadné zboží vymění nebo opraví. Volba mezi výše uvedenými nároky kupujícího je na prodávajícím.


Pro případ vzniku škody Kupujícímu v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady zboží se Smluvní strany dohodly na omezení náhrady takové škody vzniklé Kupujícímu, ledaže by škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí Prodávajícího, a to tak, že celková náhrada škody vzniklé Kupujícímu z tohoto titulu, včetně ušlého zisku, je omezena částkou skutečně zaplacenou Kupujícím na základě Kupní smlouvy.


Práva a povinnosti smluvních stran blíže neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


Společná a závěrečná ustanovení
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/.


Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK, kterou lze využít k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Evropské spotřebitelské centrum ve Slovenské republice se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), který měl ke dni uzavření smlouvy nebo v případě smlouvy uzavřené na dálku ke dni odeslání objednávky bydliště nebo obvyklý pobyt ve Slovenské republice (vnitrostátní spor) nebo v jiném členském státě EU (přeshraniční spor). Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, které vyplývají ze spotřebitelské smlouvy nebo se jí týkají. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh zamítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR.


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že jejich vztah se řídí slovenským právem a že k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Pokud je nebo se stane některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nahradí se neplatné ustanovení novým ustanovením, jehož význam se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.


Na vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s článkem 6 této úmluvy nepoužije.


Pár slov na závěr, která se týkají především věcí, které jinde v tomto textu nevysvětlujeme a které slušným lidem vysvětlovat vůbec nemusíme.


Vaši objednávku považujeme za závaznou a jako s takovou s ní nakládáme. Očekáváme proto, že si zboží objednáte také z vlastní vůle, vlastním jménem, na vlastní účet a se vší vážností.


Stejně jako většina lidí na světě jsme omylní. Vyhrazujeme si proto právo opravit nebo napravit zjevné chyby a omyly ve zboží a službách nabízených na těchto webových stránkách tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zisku nebo poškození prodávajícího nebo kupujícího.


Případné chyby vám nebudeme vyčítat, naopak se je budeme snažit společně napravit.


Dozorový orgán:
Dozorčí orgán: Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele


Nestyďte se nás kontaktovat, kdykoli budete mít dotaz nebo problém.


Jsme tu pro vás !


Obchodní podmínky jsou platné od data zveřejnění: 01.04.2024

Víš o ModelsNavigator EN?

United States of America, je jedna ze zemí kam doručujeme, ale je nutné nakoupit na ModelsNavigator EN.