Release year 2022

Vesmírne kocky - to je svet LEGO Star Wars zberateľských stavebníc. Tu nájdete sety, ktoré sú zberateľsky cenné, sety ktoré sa už nepredávajú, alebo aj Custom Lego Star Wars. Táto zberateľská LEGO kategória je to, čo hľadá každý pravý zberateľ lega. Stavebnice, ktorých je iba niekoľko tisícov, stoviek, v niektorých prípadoch desiatok. Tieto sety boli vydané v roku 2022 a sú udržiavané v slušnej až vynikajúcej kondícii.

Filters

Space Cubes - This is the world of LEGO Star Wars collector kits. Here you will find sets that are collectable, sets that are no longer for sale, or even Custom Lego Star Wars. This LEGO collector's category is what every true lego collector is looking for. Kits, of which there are only a few thousand, hundreds, in some cases tens. These sets were released in 2022 and are kept in decent to excellent condition.